Ona bir kadın vücudunu çirkinleştiren üstüne giyilen şeyler yaptı.

20111122

LiedLied, originally uploaded by luizaprado.nu.

20111117

Baby Boomer

Bugün 50 yaş üstü olanlar, Baby Boomer (BB-ikinci dünya savaşı sonrasında doğanlar) diye adlandırılan ve yaklaşık olarak 1946 – 1964 arası dönemde dünyaya gelenler. Yani 50+ ya da Baby Boomer olmak demek, Türkiye’de bin kişiye 18 telefon ve 4 otomobil düştüğü yıllarda dünyaya gelmiş olmak demek. Bu kuşağın çocukluk deneyimlerinde radyo haberleri, ev gezmeleri, gazoz kapağı vardı. Türkiye’de Baby Boomer kuşağın çocukluk kodlarında, mühendis ya da öğretmen olmayı hayal etmek, Sümerbank’tan giyinmek, maarif takvimi sayfalarından faydalı bilgiler okumak ve tahtadan yapılmış oyuncakları vitrine koymak var.

from acas.org.uk

20111111

Artemisia Gentileschi, Judith Slaying Holofernes

Judith Slaying Holofernes (1614-20) Oil on canvas 199 x 162 cm Galleria degli Uffizi, Florence.


Artemisia Gentileschi (July 8, 1593–1652) was an Italian Early Baroque painter, today considered one of the most accomplished painters in the generation influenced by Caravaggio. In an era when women painters were not easily accepted by the artistic community, she was the first female painter to become a member of the Accademia di Arte del Disegno in Florence.
XFN Friendly

İzleyiciler